Най-разнообразни места из двора за посядване на сухо и на сянка. Вие избирате – обяд в плевника, бира под навеса, кафе на верандата, следобеден коктейл на бара.

Scroll to Top